Zarządy obu naszych poznańskich stowarzyszeń – PSP i WSPON powołały Zespół ds. przestrzegania przepisów prawa i standardów zawodowych przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. Ten międzystowarzyszeniowy Zespół ma na celu monitorowanie rynku nieruchomości w Wielkopolsce pod kątem Standardów Zawodowych.

W skład zespołu weszli:
Piotr Fabiszewski – przewodniczący – PSP
Krzysztof Skarżyński – zastępca przewodniczącego – WSPON
Małgorzata Sommerfield – PSP
Roma Michalska – WSPON
Kinga Weychan – WSPON
Godfryd Kuryło – PSP

Podobne wpisy