Polska Federacja Rynku Nieruchomości przyznała Poznańskiemu Stowarzyszeniu Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości DOROCZNĄ NAGRODĘ w uznaniu wkładu w rozwój pośrednika obrotu nieruchomościami, w prace na rzecz jedności ruchu zawodowego pośredników, za promowanie idei nowoczesnego pośrednictwa, za znaczący udział w ważnych pracach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników oraz szeroki udział i zaangażowanie członków w działalność Federacji.

Pragniemy również zaznaczyć, że nasz kolega Godfryd Kuryło otrzymał w tym roku wyróżnienie PFRN w uznaniu za zaangażowanie w ruchu zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami.

Laureatami tej prestiżowej nagrody są również:
Wojciech Prochowski – 2004 r.
Jarosław Krajewski – 2005 r.
Tomasz Kędzierski – 2006 r.

Podobne wpisy