Jak zweryfikować pośrednika

Od stycznia 2002 roku na rynku mogą pracować jedynie pośrednicy licencjonowani czyli tacy, którzy w wyniku pozytywnie zaliczonych egzaminów i odbytych praktyk zdobyli odpowiednie uprawnienia zawodowe. Zanim powierzymy więc swoją czasem życiową transakcję wybranemu pośrednikowi jest szereg uprawnień o które powinniśmy go spytać.

Pytaj o wypełnienie podstawowych obowiązków

  1. Obowiązek posiadania licencji zawodowej (od dn.1.01.2002 r.)
    – pamiętajmy – to nie biuro jest licencjonowane – w biurze powinien być zatrudniony pośrednik w obrocie nieruchomościami, który będzie prawnie odpowiedzialny za Państwa transakcję. Powinniście to Państwo mieć zapisane w umowie pośrednictwa. Każdy numer licencji możecie zweryfikować wchodząc na stronę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości www.pfrn.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka wszystkich nadanych uprawnień zawodowych.
  2. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (od dn.1.01.2001 r.)
  3. Obowiązek zawierania umów z klientami w formie pisemnej (od dn.1.01.2001r.) – nakazuje to Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami. Jeśli dzwoniący do Państwa pośrednik tego nie wymaga – pamiętajmy – popełnia on powazne wykroczenie. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie – czy chciałbym powierzyć takiej osobie swoje mienie???
  4. Obowiązek zgłoszenia bazy danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od dn.30.09.1999 r.) – niezwykle istotna rzecz – przeciez podajecie swoje dane osobowe, których przetwarzanie wymaga zgody GIODO, specjalnego zabezpieczenia

Pytaj o przynależność do Stowarzyszenia

Przynależność do organizacji zawodowej nie jest obowiązkowa, ale ten, kto należy do stowarzyszenia, udowadnia że chce działać w grupie i gotów jest poddać się weryfikacji środowiska. Jest to istotne w przypadku, kiedy dochodzi do sporów między klientami a pośrednikami. Stowarzyszenie jest w stanie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niewłaściwie działającego pośrednika, o ile, należy do organizacji zawodowej. Aby zweryfikować przynależność pośrednika do jednego z Polskich Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami można się zawsze z podanym stowarzyszeniem skontaktować lub sprawdzić na stronie www stowarzyszenia. Spis wszystkich stowarzyszeń umieszczony jest na naszej stronie.

Pytaj o uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach

Dodatkowo stowarzyszenia organizują liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pośredników. Pamiętajmy, ze pośrednicy mają obowiązek kształcenia ustawicznego. W kazdym renomowanym biurze znajdziecie certyfikaty potwierdzające ilość przebytych szkoleń.

Pytaj o przynależność do Systemu MLS

System MLS to najnowocześniejsze narzędzie na rynku dla pośredników nieruchomości jak i dla zwykłych obywateli. Są to sieci profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują ze sobą przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez lokalne stowarzyszenie pośredników w obrocie nieruchomościami. Z korzyścią dla klienta, System MLS narzuca uczestniczącym pośrednikom większy rygor działania jednocześnie dając zaawansowane narzędzia umożliwiające szybsze zawarcie transakcji oraz dostęp do dodatkowych informacji o rynku normalnie niedostępnych dla pośredników. Przynależność do Systemu MLS można również zweryfikować w lokalnym stowarzyszeniu lub poprosić o okazanie odpowiedniego certyfikatu.

Pracuj z najlepszymi.
Kiedy chodzi o transakcje nieruchomości,
każdy błąd może słono kosztować!