O Stowarzyszeniu

O nas

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników w Poznaniu powstało w roku 1995. W dniu dzisiejszym mamy 95 członków, którzy zgodnie z wymogami ustawowymi posiadają licencję zawodową i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości jako jedyne stowarzyszenie – członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – jest właścicielem swojej siedziby, nowocześnie urządzonej i w pełni wyposażonej we wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia, programy komputerowe np. LEX i pomoce takie jak monitoring prasy polskiej w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości.

Nasz adres:
Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników Organizatorów Rynku Nieruchomości
60-111 Poznań, ul. Stęszewska 14

Biuro czynne jest w godzinach:
poniedziałki od 10:30 do 17:30
wtorek – piątek od 08:30 do 15:30

tel. +48 602 754 885
e-mail: psp@psp.net.pl

Historia

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości w Poznaniu powstało, jak wiele innych stowarzyszeń na terenie naszego kraju w roku 1995.

Było drugim tego typu stowarzyszeniem na rynku poznańskim, a jego powstanie, w przeciwieństwie do istniejącego już WSPON, nie było dotowane przez środki pochodzące z USA. PSP powstało jako autentycznie społeczna inicjatywa, opierająca się wyłącznie na swoich założycielach. W latach ubiegłych na rynkach lokalnych obserwowaliśmy proces łączenia się małych stowarzyszeń ze silniejszymi, w wyniku czego, większe ośrodki reprezentowane są obecnie przez jedno stowarzyszenie. Poznań stanowi wyjątek. Tu działają, jak nigdzie indziej w kraju dwa stowarzyszenia.

Intensywnie pracując, z duża determinacją i rozwagą, realizując swoje cele statutowe. PSP od początku swego istnienia, odnosi sukcesy na forum własnego i zewnętrznego środowiska i choć wiele z tych celów zostało już zrealizowanych (jak na przykład pomoc stowarzyszenia w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych), to obecny, w dalszym ciągu, burzliwie rozwijający się rynek nieruchomości stawia przed nami nowe wyzwania. Z wielką satysfakcją odnotowujemy wzrost ilości transakcji, którym towarzyszą nasi pośrednicy. Można zaryzykować stwierdzenie, że większość transakcji odbywa się przy udziale pośrednika, a zadowolenie klientów z usług naszych biur jest coraz większe. Być może to właśnie fakt istnienia dwóch stowarzyszeń powoduje, że na wielkopolskim rynku nieruchomości jest coraz mniej miejsca dla działań niezgodnych ze standardami zawodowymi i obowiązującymi normami etyki.

W grupie założycielskiej Stowarzyszenia było 19 osób. Dziś PSP zrzesza 95 członków. Zgodnie z wymogami ustawy wszyscy członkowie posiadają licencję zawodową i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Członkowie PSP od samego początku swej przynależności do struktur PFRN z dużym poświęceniem biorą udział w pracach wszystkich istniejących tam komisji. Komisja Prawna , Międzynarodowa, Odpowiedzialności Zawodowej, Standardów Zawodowych i Etyki i wiele innych są reprezentowane przez członków naszego stowarzyszenia. Nie ma imprezy organizowanej przez Federację, która obyłaby się bez naszej obecności. Najliczniej jesteśmy reprezentowani na corocznych Kongresach. Wielu z nas uczestniczyło w takich imprezach jak misje handlowe (Izrael ), targi nieruchomości w kraju (corocznie INVESTCITY, Poznański Salon Nieruchomości itp) i zagranicą (Monachium, Cannes), -konferencje (coroczne udziały w konferencjach CEREAN – Środkowoeuropejska Organizacja Pośredników – której PFRN jest członkiem (Budapeszt, Bratysława, Praga, Sofia, Sankt Petersburg, Kraków).

Na rynku poznańskim, organizowaliśmy wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do uzyskania licencji pośrednika. Nasze kursy ukończyło ponad 350 osób. Wydano ponad 200 dzienników praktyk zawodowych, z czego ponad 150 osób brało udział w przez nas organizowanych warsztatach. Nikt w kraju nie organizował takich praktyk jak PSP. Zajęcia odbywały się w Sądzie Rejonowym – Wydziale Ksiąg Wieczystych, Urzędzie Miejskim, czy Geopozie. Tak doskonale zorganizowane warsztaty skutkowały wysoką „zdawalnością” na egzaminach. Odbyło się ich paręnaście. Uczestniczyło w nich ponad 300 osób. Tak zwane „korepetytoria” organizowane na 2 tygodnie przed egzaminem, prowadzone przez najlepszych wykładowców w Polsce, bez wątpienia wpływały i wpływają na jeszcze lepsze wyniki tych postępowań. I tu PSP pobiło rekord Kraju. W jednym z postępowań na 35 osób zdających, wszyscy ukończyli postępowanie z wynikiem pozytywnym. Takim rezultatem nie może pochwalić się w naszym kraju nikt. W grudniu 2001 roku z rąk Państwowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymaliśmy dyplom wyróżnienia za najlepszą organizację postępowania.

Nie zapominamy także o szkoleniach ustawicznych. Często zmieniające się przepisy prawa oraz sam rynek, zmusza nas do organizacji, średnio kilka razy w roku, seminariów i wykładów pozwalających na aktualizowanie wiedzy o rynku nieruchomości. Głównym celem zarządu PSP jest osiągnięcie pomyślności swoich członków, nie tylko tej materialnej ale i osobistej. Tej materialnej, ma służyć obrona interesów zawodowych środowiska, propagowanie naszej profesji. Dalsza poprawa coraz lepszego jej wizerunku. Rzetelna informacja o rynku nieruchomości. Zachęcanie np. gmin, Geopozu do korzystania z usług pośrednika.

W roku 2003 nasze Stowarzyszenie było organizatorem prestiżowej edycji Europejskiej Akademii Nieruchomości, w której uczestniczyła najliczniejsza grupa słuchaczy. Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości. Budowa nowoczesnych baz danych „MLS” Ostatnim hitem jest unowocześniona wersja „InfoDOMU-u” który pozwala na wymianę informacji nie tylko w obrębie biur wielkopolskich, ale całego kraju, a w przyszłości świata. PSP dba o kreację standardów zawodowych i postaw etycznych. Zaś pomyślności osobistej najlepiej służą imprezy integracyjne, jak na przykład słynne grzybobrania i kuligi.

W 2003 roku Rada Krajowa PFRN poprzez aklamację wyróżniła nasze Stowarzyszenie, powierzając mu organizację X Jubileuszowego Kongresu PFRN. Gościliśmy wielu znakomitych gości z obu Ameryk, Australii i całej Europy.