Praktyki zawodowe

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w celu uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, po zakończeniu studiów podyplomowych koniecznym jest odbycie praktyki zawodowej. Kandydat może odbyć te praktykę w dwóch dozwolonych prawem formach – uczestnicząc w warsztatach organizowanych przez podmioty wpisane do Rejestru Uprawnionych lub też w praktyce tzw. indywidualnej organizowanej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i również wpisane do tegoż rejestru. W każdym z tych przypadków niezbędnym jest posiadanie dziennika praktyki zawodowej. Dziennik taki pobiera się poprzez lokalne stowarzyszenie zawodowe, a więc między innymi przez Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości. Mamy w tym zakresie olbrzymie doświadczenie, od kilkunastu lat jesteśmy wiodącym organizatorem praktyk zawodowych w Wielkopolsce. Proces pozyskania dokumentu, organizacja praktyk w formie warsztatów, nadzór nad przebiegiem praktyk indywidualnych, postępowania weryfikacyjne, a także wszelka pomoc przy kompletowaniu dokumentacji do wniosku o nadanie licencji, w naszym stowarzyszeniu zawsze przebiegają według najlepszych standardów i w trosce o kandydata – naszego przyszłego kolegi na rynku nieruchomości.

Koszt praktyki zawodowej organizowanej przez PSP od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie 2 000 – 2500 zł.

Więcej informacji o potrzebnych dokumentach znajdziecie Państwo na stronie PFRN

Serdecznie zapraszamy!