Władze PSP

Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości

Wojciech Prochowski
Prezes Zarządu
Jarosław Krajewski
Wiceprezes
Lech Król
Skarbnik
Godfryd Kuryło
Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Tomasz Kędzierski
Przewodniczący
Ewa Góralska
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Sommerfeld
Członek Komisji