Zawód pośrednik

Chcesz zostać licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami ?

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników zaprasza na kursy przygotowujące do zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

  • Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, informacja o organizowanych kursach:  http://www.pfrn.pl/page/1632
  • Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.
  • Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  rejestr.pfrn.pl;

Obowiązek, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami po spełnieniu odpowiednich warunków oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.