Umowa pisemna

Umowa z pośrednikiem pisemna, czy ustna?

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają bezwzględny obowiązek, wynikający z Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ze Standardów Zawodowych zawrzeć z klientem umowę pośrednictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Artykuł 180, ust.3 wymienionej ustawy mówi:
Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nawiązując współpracę z pośrednikiem powierzamy mu nasz majątek w postaci nieruchomości, by mógł ją dla nas sprzedać lub wyszukać dla nas wymarzone „M”. W każdej umowie pośrednictwa znajdziecie Państwo zapis dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika oraz wskazany będzie pośrednik odpowiedzialny za transakcję.
Jeśli nie macie Państwo umowy pośrednictwa w takiej formie NIC WAS NIE CHRONI przed ewentualnymi błędami pośrednika.

Proszę pamiętać – pośrednik ogłaszając Państwa nieruchomość bez umowy pisemnej działa WBREW PRAWU.

Czy warto zatem powierzać swoje mienie komuś, kto nie przestrzega prawa???

Jeśli zauważyliście Państwo ogłoszenie ze swoją nieruchomością u pośrednika, z którym nie podpisaliście umowy pośrednictwa, możecie to zgłosić bezpośrednio do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej lub do lokalnego Stowarzyszenia Pośredników.