Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt określa zwolnienia niektórych grup podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tak jak to jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 roku m.in. usługi obsługi nieruchomościami świadczone na zlecenie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Podobne wpisy