W dniu 07 stycznia br. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego i dzięki wielkiemu, osobistemu zaangażowaniu Prezes tegoż zarządu, Pani Anny Poszyler odbyło się spotkanie szefów organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami z terenu Poznania i Wielkopolski.

Poszczególne stowarzyszenia reprezentowali:
Anna Poszyler – Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
Adam Skarzyński – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości
Włodzimierz Brodowski – V-ce Prezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
Mariusz Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Wspólna Wielkopolska”
Bogumił Matusiak – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników
Jarosław Krajewski – Prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości

Głównym celem spotkania było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie – czy istnieje szansa by w wielu istotnych kwestiach dotyczących rynku nieruchomości mówić jednym głosem, wypracowywać spójne stanowiska, tworzyć reprezentację wszystkich nieruchomistów, a także czy jesteśmy gotowi przyjąć takie modele współpracy między stowarzyszeniami, z których bezpośrednie korzyści odniosą ich członkowie, w codziennej pracy. Pomysłów, na gorąco pojawiło się kilka. Od najprostszych do zrealizowania – wspólnego podejmowania prób badania poznańskiego rynku za pomocą ankietowania klientów, przez lobbowanie wobec władz Poznania i Wielkopolski – aż do najtrudniejszych czyli tworzenia wspólnych systemów informatycznych. Dzięki formule na półoficjalnego spotkania zaproponowanej przez Panią Prezes Poszyler czas minął bardzo szybko i obfitował w różnorakie koncepcje. Mimo, że nie podjęto decyzji fundamentalnych, bo nie taki był cel tego spotkania, mamy podstawy by twierdzić ze miało ono bardzo duże znaczenie. Wszyscy uczestnicy wyrazili wolę podjęcia wszelkich działań mających na celu konsolidacje wysiłków w utworzeniu szerszej reprezentacji środowiska, a także zacieśnienie współpracy miedzy członkami poszczególnych organizacji poprzez, na przykład, imprezy o charakterze integracyjnym. Pierwszy krok w tej dziedzinie uczyniło Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników zapraszając do wzięcia udziału w Balu Karnawałowym, w dniu 31 stycznia br. Postanowiono, że z początkiem lutego odbędzie się kolejne spotkanie gdzie uczestnicy spróbują zastanowić się nad wypracowaniem i wdrożeniem głównych kierunków działań na najbliższe tygodnie.

Zapraszamy do składania wniosków, propozycji, petycji i deklaracji wszystkich tych którzy chcieliby włączyć się w tworzenie wielozawodowego porozumienia służącego wszystkim wielkopolskim nieruchomistom.

Podobne wpisy