Na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd „PSP” ukonstytuował się w następującym składzie:

Jarosław Krajewski – Prezes
Wojciech Prochowski – Wiceprezes
Andrzej Reinke – Sekretarz
Lech Król – Skarbnik
Ewa Lubawińska – członek Zarządu
Piotr Fabiszewski – członek Zarządu
Godfryd Kuryło – członek Zarządu

W późniejszym posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób :

Tomasz Kędzierski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Elżbieta Ziętkiewicz – Za-ca Przewodniczącego,
Edyta Eliks – członek Komisji,
Ewa Góralska – członek Komisji.

Podobne wpisy