Informujemy, że w dniu 11.03.2010 roku odbyło się spotkanie prezesa zarządu PSP kol. J. Krajewskiego i członka WSPON kol. A. Czajkowskiego z Posłem na Sejm RP, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Panem Michałem Stuligroszem w sprawie projektu ustawy „O ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”. Wszystkie nasze argumenty za utrzymaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w dotychczasowych uregulowaniach prawnych spotkały się ze zrozumieniem Pana Posła i jego zdecydowanym poparciem. Zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas tego spotkania, Pan Poseł Michał Stuligrosz wystosuje interpelację poselską do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, a także Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka i Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, w sprawie zmian w projektowanym akcie prawnym.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu podjętych działań.

Podobne wpisy