Zawód Pośrednik

Chcesz zostać
pośrednikiem w obrocie nieruchomościami ?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, obowiązującymi od dnia 21 września 2004r pośrednikiem może zostać osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód
3. posiada wyższe wykształcenie
4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
5. odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Obowiązek, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami po spełnieniu warunków wymienionych powyżej oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego

© 2017 PSP. Wszelkie prawa zastrzeżone.