O nas

Poznańskie Stowarzyszenie Posredników w Poznaniu powstało w roku 1995. W dniu dzisiejszym mamy 95 członków, którzy zgodnie z wymogami ustawowymi posiadają licencję zawodową i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości jako jedyne stowarzyszenie
- członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest właścicielem swojej siedziby, nowocześnie urządzonej i w pełni wyposażonej we wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia, programy komputerowe np. LEX i pomoce takie jak monitoring prasy polskiej w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości.

 

© 2017 PSP. Wszelkie prawa zastrzeżone.