Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
umowa PISEMNA

Umowa z pośrednikiem pisemna, czy ustna?

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają bezwzględny obowiązek, wynikający z Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ze Standardów Zawodowych zawrzeć z klientem umowę pośrednictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

Artykuł 180, ust.3 wymienionej ustawy mówi:
"
Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza się oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami"

Nawiązując współpracę z pośrednikiem powierzamy mu nasz majątek w postaci nieruchomości, by mógł ją dla nas sprzedać lub wyszukać dla nas wymarzone "M". W każdej umowie pośrednictwa znajdziecie Państwo zapis dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika oraz wskazany będzie pośrednik odpowiedzialny za transakcję.

Jeśli nie macie Państwo umowy pośrednictwa w takiej formie NIC WAS NIE CHRONI przed ewentualnymi błędami pośrednika.

Proszę pamiętać - pośrednik ogłaszając Państwa nieruchomość bez umowy pisemnej działa WBREW PRAWU.

Czy warto zatem powierzać swoje mienie komuś, kto nie przestrzega prawa???


Jeśli zauważyliście Państwo ogłoszenie ze swoją nieruchomością u pośrednika, z którym nie podpisaliście umowy pośrednictwa, możecie to zgłosić bezpośrednio do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej lub do lokalnego Stowarzyszenia Pośredników.

 

O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony