Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

W dniu 07 stycznia br z inicjatywy  Zarządu
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Województwa Wielkopolskiego i dzięki wielkiemu,
osobistemu zaangażowaniu Prezes tegoż zarządu,
Pani Anny Poszyler odbyło się spotkanie szefów
organizacji zawodowych zrzeszających
rzeczoznawców, zarządców i pośredników
w obrocie nieruchomościami z terenu Poznania
i Wielkopolski.
Poszczególne stowarzyszenia reprezentowali:
Anna Poszyler - Prezes Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych Województwa
Wielkopolskiego
Adam Skarzyński - Prezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia  Zarządców Nieruchomości
Włodzimierz Brodowski – V-ce Prezes
Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
Mariusz Szymczak - Prezes Stowarzyszenia
Zarządców Nieruchomości „Wspólna Wielkopolska”
Bogumił Matusiak - Prezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Pośredników
Jarosław Krajewski - Prezes Poznańskiego
Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów
Rynku Nieruchomości

Głównym celem spotkania było podjęcie próby
odpowiedzi na pytanie – czy istnieje szansa by
w wielu istotnych kwestiach dotyczących rynku
nieruchomości mówić jednym głosem, wypracowywać
spójne stanowiska, tworzyć reprezentację wszystkich
nieruchomistów, a także czy jesteśmy gotowi
przyjąć takie modele współpracy między
stowarzyszeniami, z których bezpośrednie korzyści
odniosą ich członkowie, w codziennej pracy.
Pomysłów, na gorąco pojawiło się kilka.
Od najprostszych do zrealizowania – wspólnego
podejmowania prób badania poznańskiego
rynku za pomocą ankietowania klientów,
przez lobbowanie wobec władz Poznania
i Wielkopolski - aż do najtrudniejszych czyli tworzenia
wspólnych systemów informatycznych.
Dzięki formule na półoficjalnego spotkania
zaproponowanej przez Panią Prezes Poszyler czas minął
bardzo szybko i obfitował w różnorakie koncepcje.
Mimo, że nie podjęto decyzji fundamentalnych,
bo nie taki był cel tego spotkania, mamy podstawy
by twierdzić ze miało ono bardzo duże znaczenie.
Wszyscy uczestnicy wyrazili wolę podjęcia
wszelkich działań mających na celu konsolidacje
wysiłków w utworzeniu szerszej reprezentacji
środowiska, a także zacieśnienie współpracy miedzy
członkami poszczególnych organizacji poprzez,
na przykład, imprezy o charakterze integracyjnym.
Pierwszy krok w tej dziedzinie uczyniło
Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników
zapraszając do wzięcia udziału w Balu Karnawałowym,
w dniu 31 stycznia br.
Postanowiono, że z początkiem lutego odbędzie się
kolejne spotkanie gdzie uczestnicy spróbują
zastanowić się nad wypracowaniem i wdrożeniem
głównych kierunków działań na najbliższe tygodnie.

Zapraszamy do składania wniosków, propozycji,
petycji i deklaracji wszystkich tych którzy chcieliby
włączyć się w tworzenie wielozawodowego
porozumienia służącego wszystkim
wielkopolskim nieruchomistom.« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony