Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

W dniu 27 czerwca 2008 roku Minister Finansów
podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Z rozporządzenia wynika, że do 31 grudnia 2008 roku
zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników
dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych
w pozycji 1-33 załącznika do rozporządzenia,
w tym usługi obsługi nieruchomości świadczone
na zlecenie jeżeli w poprzednim roku podatkowym
udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem
podatnika z działalności określonej
w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %.
 

UWAGA!
W rozporządzeniu pojawiło się następujący zapis dot. usług pośrednictwa:

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których
świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Oznacza to iż w przypadku kiedy podatnik nie przyjął
zasady dokumentowania każdego przypadku świadczenia usługi
na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
lub rolników ryczałtowych przy pomocy imiennej faktury
będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących od 1 listopada 2008 roku.« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony