Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

Koleżanki i Koledzy !

Zapraszamy na kolejne bardzo interesujące szkolenie, spełnieniające wymogi wynikające z rozporządzenia o szkoleniu ustawicznym.

7 grudnia 2012 r. (piątek) zapraszamy na szkolenie p.t.
"WERYFIKACJA - PODSTAWA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI
W POŚREDNICTWIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI"

prowadzenie:  mgr inż. Małgorzata Bar - pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja nr 48 nadana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

PROGRAM:
1.       PIĘĆ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA MOŻLIWOŚĆ ZREALIZOWANIA TRANSAKCJI I JEJ PRZEBIEG
2.       KTO
2.1.    Strona podażowa / popytowa
2.2.    Konsument / inny podmiot
2.3.    Uczestnik transakcji.2.4.    Sytuacje szczególne (zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo, stan cywilny itp.)
3.      CO
3.1.   Cechy fizyczne obiektu
3.2.   Źródła informacji weryfikujących
3.3.   Otoczenie prawne
3.4.   Usuwanie niezgodności między stanem faktycznym a danymi w rejestrach
3.5.   Potencjał nieruchomości
4.     RODZAJ PRAWA
4.1.  Nieruchomość
4.2.  Prawa spółdzielcze
4.3.  Prawo wieczystego użytkowania
4.4.  Ograniczone prawa rzeczowe
4.5.  Otoczenie prawne
4.6.  Władanie w oparciu o ………….
4.7.  Ograniczenia i obciążenia
5.    TRYB I DATA NABYCIA PRAWA DO OBIEKTU
5.1.  Sposób nabycia
5.2.  Daty szczególne
5.3.  Przekształcanie praw
6.    CO Z TEGO WSZYSTKIEGO WYNIKA
6.1.  Prostowanie stanu prawnego, znoszenie ograniczeń
6.2.  Czas realizacji transakcji
6.3.  Podmioty trzecie
6.4.  Koszty i podatki
6.5.  Bezpieczeństwo stron transakcji i pośrednika w obrocie nieruchomościami

Szkolenie odbędzie się o godzinie 9:00 w Instutucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20 (narożnik ul. Grunwaldzkiej).

8 godzin szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami.

KOSZTY SZKOLENIA:
Członkowie PSP z uregulowanymi szkładkami członkowskimi                        - 80  zł
Osoby z Federacji                                                                                         - 110 zł
Osoby spoza Federacji                                                                                  - 140 zł
Osoby bez uprawnień zawodowych                                                              - 140 + 23% VAT

Nr konta :  87 1090 1476 0000 0000 4700 7545
Zgłoszenia prosimy kierować mailem lub faksem:
psp@psp.net.pl , fax: 61 851 64 26

 « powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony