Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności

REGULACJE PRAWNE DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STAN AKTUALNY
24 WRZEŚNIA 2011 roku, Poznań

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 24 września 2011 roku
w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20, o godzina 10:00.
8 godzin szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami.
 
Program szkolenia:
 
1. Przypomnienie najważniejszych nowelizacji przepisów związanych z pośrednictwem w obrocie
    nieruchomościami (z ostatnich lat)
- standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
- odpowiedzialność zawodowa
- doskonalenie kwalifikacji zawodowych
- świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- gospodarka nieruchomościami
- nieuczciwe praktyki rynkowe
- nowe uprawnienia dla pośredników
- działalności gospodarcza ( podatki, kasy fiskalne, GIODO, GIIF, Regon, doręczenia, e-sąd, inne)
2. Nowelizacje przepisów wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji
- najem okazjonalny
- czynności notarialne
- nowy rodzaj hipoteki
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów
- uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych
- inne przepisy ( m. in. dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych itd.)
3. Nowelizacje przepisów mających wpływ na sytuację osoby zamawiającej  usługę pośrednictwa
- ustawy  związane z podatkami i opłatami
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( zgoda współmałżonka na czynność prawną)
- Kodeks cywilny (m. in. służebność przesyłu, obrót dewizowy, maksymalne odsetki umowne, zmiana zasad dziedziczenia ustawowego itd.)
- inne ustawy ( dot. m. in. kredytów, deweloperów itd. )
4. Przykłady orzeczeń różnych sądów oraz interpretacji, w tym klauzule uznane przez SOKiK za abuzywnew umowach z konsumentami
5. Informacje o pracach nad nowelizacją ustaw już obowiązujących, o projektach nowych ustaw i
rozporządzeń.
 
Szkolenie poprowadzi : Małgorzata Bar
 
KOSZTY SZKOLENIA:
 
Członkowie PSP                     - 100  zł
Osoby z Federacji                  - 120 zł
Osoby spoza Federacji          - 150 zł
Osoby bez uprawnień zawodowych - 150 + 23% VAT
 
Nr konta :  87 1090 1476 0000 0000 4700 7545
 
Zgłoszenia prosimy kierować mailem lub faksem:
psp@psp.net.pl , fax: 61 851 64 26
 
       
Serdecznie zapraszamy !« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony