Strona główna
Aktualności
Historia
Statut
Zawód pośrednik
Szkolenia ustawiczne
MLS
DLA KLIENTÓW BIUR
Prawo
Kancelarie Notarialne
Jak przystąpić do PSP
O nas
Kontakt
Władze
Członkowie
Aktualności
Rola pośrednika w regulowaniu stanów prawnych zbywanych nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia.
9 kwietnia 2011 roku, Poznań

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się  9 kwietnia 2011 roku
w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20, o godzina 10:00.
8 godzin seminarium w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców
i rzeczoznawców majątkowych.
Program szkolenia:
1. Ogólne zasady dziedziczenia według Kodeksu Cywilnego
 • dziedziczenie ustawowe
 • testamenty
 • zapisy i polecenia
 • zachowek
 • wspólność majątku spadkowego i dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
2. Opodatkowanie spadków
 • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od nabycia spadku (podatkowa grupa "0%", ulga mieszkaniowa)
 • kwalifikacja zwolnień od podatku w zależności od daty śmierci spadkodawcy oraz termin złożenia zeznania podatkowego
3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dziedziczenia ustawowego i testamentowego
4. Profesjonalizm pośrednika w obrocie nieruchomościami przy realizacji ofert zbycia nieruchomości
     uzyskanych w wyniku dziedziczenia
5. Służebności - ograniczenie własności nieruchomości służebności. Służebność mieszkania a
    dożywocie.
 • ograniczone prawa rzeczowe, co to takiego.
 • służebności gruntowe a służebność drogi koniecznej
 • służebności osobiste
 • służebności przesyłu
 • dożywocie
 • służebność osobista mieszkania a dożywocie
 • przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywocie.
Szkolenie poprowadzi :
Mgr Ewa Maliszczak jest radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię od 1990 r .Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr – 420, wcześniej pracowała w przedsiębiorstwach i spółdzielniach na etacie radcy prawnego.Kancelaria specjalizuje się w obrocie nieruchomościami.
Była Członkiem założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1993 r., w którym przez dwie kadencje pełniła funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Prawnej PFRN w zakresie przygotowania legislacyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodowego wykonywania usług pośrednictwa. Od wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w zakresie szkoleń w regionalnych stowarzyszeniach pośredników na terenie Polski : ( Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Kielce ,Kraków) a także studiów podyplomowych dla pośredników na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Sprawowała funkcję członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Aktualnie jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Podkomisji ds. Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
Posiada licencje zawodowe : pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 256 oraz licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 10446. Jest wybitnym fachowcem w zakresie dochodzenia roszczeń przed Sądami w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia pośrednika jak również roszczeń konsumentów w stosunku do pośredników co do prawidłowości zapisów w umowie pośrednictwa.
KOSZTY SZKOLENIA:
Członkowie Federacji                       - 120 zł
Osoby spoza Federacji                     - 150 zł
Osoby bez uprawnień zawodowych - 150 + 23% VAT
Nr konta :  87 1090 1476 0000 0000 4700 7545
Zgłoszenia prosimy kierować mailem lub faksem:
psp@psp.net.pl , fax: 61 851 64 26
        
Serdecznie zapraszamy !


« powrót


O nas|Historia|Statut|Jak przystąpić do PSP|Kontakt|Administrator strony